News

PODOLOG CZYLI INACZEJ "LEKARZ" STÓP

PODOLOG CZYLI INACZEJ "LEKARZ" STÓP

Podologia (z gr. podos – stopa, logia- nauka) czyli dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób stóp. Szybkie tempo życia i zmieniające się środowisko, w jakim żyjemy, mają duży wpływ na postawę ciała. Stres, brak aktywności fizycznej, praca, a także moda mogą przyczyniać się do nawykowych wad postawy. Ludzka stopa pełni funkcję podporową całego…